Tilbage til normalen i 2022

Selv om begrebet ”normal” er under pres i disse tider, så er roen atter ved at sænke sig over stemningen ude på Gendarmstien. Det er ikke længere så skræmmende at åbne sig for alle grænseegnens indtryk og for de fremmede, man møde på sin vej langs Flensborg Fjord.

Udlændingene vender tilbage
Bookingen af GendarmstienFlex vandrepakker har i 2022 vist et andet mønster end i de sidste to corona-dominerede sæsoner. Vores tyske vandregæster er så småt begyndt at vende tilbage, og det er også tydeligt, at danske vandringsfolk igen har genvundet hele verden som deres territorium.

Tryghed giver muligheder for flere
De sidste to år så vi mange hard-core vandrere på Gendarmstien. Nu er det en mere blandet flok, som heldigvis har fået nyt mod på at kaste sig ud i vandreture over flere dage. 

Med den tryghed, der ligger i at kunne blive hentet ude på ruten, tør de åbne for de helt store natur-oplevelser. Det er en fornøjelse for os at opleve, og det er det vist også for dem selv.

Velkommen tilbage
Vi har i år også den store glæde at hilse på mange gengangere fra de sidste to sæsoner. Vandrere, der kommer for at fuldføre turen, for at tage ruten fra den anden ende eller slet og ret for at genopleve sceneriet og stemningen fra Gendarmstien.

I 2022 fortsætter vi med at udbyde lejligheden i Egernsund og hytterne på Rinkenæshus Camping. Lejligheden er ved at være booket for sæsonen, selv om der stadig er mindre huller i kalenderen. På Rinkenæshus er kapaciteten større, med 4 hytter.

Giv jer tid
Ideen med vores vandrepakker er, at man spontant kan tage sig tid til at lave afstikkere. Lav ingen fast tidsplan, men giv jer tid til at opleve naturen og de seværdigheder, I kommer forbi. Tag en tur i Gråsten Slotshave, hvis den er åben. Den er lukket mens de kongelige bor der midt på sommeren, men ellers åben for offentligheden. Besøg også den gennem-renoverede kongelige køkkenhave, som ligger lige nord for slottet.

Gul advarsel
Vær opmærksom på, at omkring 3. juli vil intet fungere normalt ved Flensborg Fjord. Da er Sønderborg målby for 3. etape af Tour de France, og i de dage er intet normalt længere. Men resten af tiden – nyd den.

De bedste hilsner,
Ranveig og Claus Levinsen

  Vi er glade for at kunne betjene gæster, der hidtil ikke har haft mod på at kaste sig ud i vandreture over flere dage. Med den tryghed, der ligger i at kunne blive hentet ude på ruten, har de turdet kaste sig ud i nye natur-oplevelser.